Products

Cảm Biến Bụi SHARP GP2Y1014AU0F PM2.5 có dây cáp

135,000₫

Mô Hình DIY Lắp Ráp Xe Robot Cánh Tay Mỏ Kẹp Gắp Vật, Điều Khiển Từ Xa, Bánh Mecanum

1,790,000₫

Mạch Wifi và Bluetooth cho Uno D1 R32 ESP32 BLE 4MB

145,000₫
Mạch Mở Rộng Cảm Biến Cho Arduino Bản Nâng Cấp - Sensor Shield V5 Mạch Mở Rộng Cảm Biến Cho Arduino Bản Nâng Cấp - Sensor Shield V5
-4%

Mạch Mở Rộng Cảm Biến Cho Arduino Bản Nâng Cấp - Sensor Shield V5

65,000₫ 68,000₫
-4%

Bo Mạch Đơn Máy Tính Nhúng Raspberry Pi 5

2,450,000₫
Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Kỹ Thuật Số DHT22 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Kỹ Thuật Số DHT22
-4%

Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm Kỹ Thuật Số DHT22

72,000₫ 75,000₫
-4%
Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay AS608 Fingerprint Sensor Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay AS608 Fingerprint Sensor
-7%

Cảm Biến Nhận Dạng Vân Tay AS608 Fingerprint Sensor

265,000₫ 285,000₫
-7%

Raspberry Pi Pico W - Đã Ra Chân

265,000₫
Mạch mở rộng Microbit IOBIT V2.0 - BBC Micro:bit expansion shield V2 Mạch mở rộng Microbit IOBIT V2.0 - BBC Micro:bit expansion shield V2
-6%

Mạch mở rộng Microbit IOBIT V2.0 - BBC Micro:bit expansion shield V2

165,000₫ 175,000₫
-6%

Module Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Kỹ Thuật Số GY-30 BH1750FVI

37,000₫

Board mở rộng BBC microbit V2 - Motor:bit V2.0

535,000₫
Arduino Uno R4 Wifi - Mạch arduino uno r4 wifi Arduino Uno R4 Wifi - Mạch arduino uno r4 wifi
-3%

Arduino Uno R4 Wifi - Mạch arduino uno r4 wifi

575,000₫ 595,000₫
-3%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM