Arduino

42 in 1 Sensor Kit - Bộ 42 cảm biến học tập Arduino, STEM, Scartch cao cấp, hàng chính hãng KEYES

1,980,000₫
[Có VAT] Bộ Arduino Advanced Kit - Bộ học tập Arduino Uno R3 Nâng cao Kèm tài liệu [Có VAT] Bộ Arduino Advanced Kit - Bộ học tập Arduino Uno R3 Nâng cao Kèm tài liệu
-12%

[Có VAT] Bộ Arduino Advanced Kit - Bộ học tập Arduino Uno R3 Nâng cao Kèm tài liệu

495,000₫ 565,000₫
-12%
[Có VAT] ESP32 IOT Starter Kit - Bộ Thực Hành ESP32 IoT kèm theo codes và hướng dẫn [Có VAT] ESP32 IOT Starter Kit - Bộ Thực Hành ESP32 IoT kèm theo codes và hướng dẫn
-19%

[Có VAT] ESP32 IOT Starter Kit - Bộ Thực Hành ESP32 IoT kèm theo codes và hướng dẫn

415,000₫ 515,000₫
-19%
[Kèm tài liệu] Bộ học tập Arduino Super Kit - Bộ Kit Adruino UNO R3 full V5 [Kèm tài liệu] Bộ học tập Arduino Super Kit - Bộ Kit Adruino UNO R3 full V5
-23%

[Kèm tài liệu] Bộ học tập Arduino Super Kit - Bộ Kit Adruino UNO R3 full V5

675,000₫ 875,000₫
-23%
Arduino Leonardo ATmega32u4 - Kèm Cáp Dữ Kiệu Arduino Leonardo ATmega32u4 - Kèm Cáp Dữ Kiệu
-27%

Arduino Leonardo ATmega32u4 - Kèm Cáp Dữ Kiệu

165,000₫ 225,000₫
-27%
Arduino Mega 2560 R3 kèm cáp Arduino Mega 2560 R3 kèm cáp
-16%

Arduino Mega 2560 R3 kèm cáp

389,000₫ 465,000₫
-16%
Arduino Nano V3.0 chip Atmega328P - đã ra chân - kèm cáp nạp Arduino Nano V3.0 chip Atmega328P - đã ra chân - kèm cáp nạp
-27%

Arduino Nano V3.0 chip Atmega328P - đã ra chân - kèm cáp nạp

98,000₫ 135,000₫
-27%
Arduino Uno R3 - Chip Dán SMD Kèm Cáp Arduino Uno R3 - Chip Dán SMD Kèm Cáp
-30%

Arduino Uno R3 - Chip Dán SMD Kèm Cáp

115,000₫ 165,000₫
-30%
Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp
-29%

Arduino Uno R3 Chíp Cắm Atmega328P Kèm Cáp

175,000₫ 245,000₫
-29%
Arduino Uno R3 Sensor Shield V5.0 mở rộng chân để kết nối cảm biến Arduino Uno R3 Sensor Shield V5.0 mở rộng chân để kết nối cảm biến
-16%

Arduino Uno R3 Sensor Shield V5.0 mở rộng chân để kết nối cảm biến

38,000₫ 45,000₫
-16%
Arduino Uno R4 Minima - Mạch Arduino Ano r4 Minima Arduino Uno R4 Minima - Mạch Arduino Ano r4 Minima
-14%

Arduino Uno R4 Minima - Mạch Arduino Ano r4 Minima

495,000₫ 575,000₫
-14%
Arduino Uno R4 Wifi - Mạch arduino uno r4 wifi Arduino Uno R4 Wifi - Mạch arduino uno r4 wifi
-3%

Arduino Uno R4 Wifi - Mạch arduino uno r4 wifi

575,000₫ 595,000₫
-3%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM