Tài liệu bộ thực hành IOT WIFI ESP8266 - IoT weather station kit

congnghia
Th 3 28/02/2023

Tài liệu bộ thực hành IOT WIFI ESP8266 - IoT weather station kit

Bộ kit được soạn dựa trên tài liệu bộ IoT weather Station kit esp8266 của sunrobotic
 
Link tải file tài liệu thực hành (click vào link gạch chân để tải về):  Tải tài liệu

 

#esp8266 #iot #wifi #weather #stater