Tìm Kiếm

Xem dạng :

Shield IO Arduino Nano V3.0

25.000đ

    Shield IO Arduino Nano V3.0 là Shield chuyển đổi đầu cuối cho Arduino Nano V3.0, tuy nhiên vẫn có các phiên bản Arduino Nano cũ hơn (khi đó các chân A0-A7 ở thứ tự ngược l..

Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)