Tìm Kiếm

Xem dạng :

Giắc nguồn Pin DC 9V 5.5x2.1mm - jack nguồn Arduino Uno/Mega2560

10.000đ

    Giắc nguồn Pin DC 9V 5.5x2.1mm - jack nguồn Arduino Uno/Mega2560 được sử dụng làm nguồn di động cho thiết bị sử dụng nguồn đầu vào DC 9V với jack 5.5x2.1mm (Arduino Uno, Arduin..

Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)