Module thu phát Wifi ESP8266 ESP-01

(0)
60.000đ
60.000đ
Mã sản phẩm: esp8266_esp01
Stock 3

        Module thu phát Wifi ESP8266 Uart ESP-01 sử dụng IC Wifi SoC ESP8266 của hãng Espressif, được sử dụng để kết nối với vi điều khiển ...