Arduino nano V3.0 - Chip Atmega328P

(0)
125.000đ
125.000đ
Mã sản phẩm: arduino_nano
Stock 6

    Arduino Nano V3.0 - Chip Atmega328P là bản thu nhỏ của các ...