Arduino nano V3.0 - Chip Atmega328P

(0)
85.000đ
85.000đ
Mã sản phẩm: arduino_nano
Stock Trong kho

    Arduino Nano V3.0 - Chip Atmega328P là bản thu nhỏ của các ...