Cặp giắc nối điện XT30 đực cái - Jack nguồn pin Quadrotor

(1)
7.000đ
7.000đ
Mã sản phẩm: Cặp giắc nối điện đực cái XT30
Stock 197

     Cặp giắc nối điện đực cái XT30 được sử dụng kết nối điện, nguồnpin ESC cho Drone, Quadrotor, flycam,... hoặc các kết nối điện cần độ chắc chắn và độ dẫn điện tốt.

Tùy chọn đang có