Board Rosbot KittenBot Scratch 3.0 - Giáo dục STEM, Arduino, Raspberry Pi, Robot

(0)
475.000đ
475.000đ
Mã sản phẩm: board rosbot kittenbot scratch 3.0
Stock Trong kho

    Board Rosbot KittenBot Scratch 3.0 với chức năng là board phát triển Robot, board điều khiển cho Raspberry , là board điều khiển Motor cho Arduino,  Raspberry pi 2, RASP Pi 3 B+, hỗ trợ Module wifi ESP 8266&...