Bộ Microbit Starter KIT - Bộ thực hành bbc micro:bit mở rộng

(0)
930.000đ 950.000đ
930.000đ
-2%
Mã sản phẩm: Bộ microbit starter kit mở rộng
Stock Trong kho

    Bộ Microbit Starter KIT - Bộ thực hành bbc micro:bit mở rộng được xắp xếp với những thành phần cơ bản cho thực hành đa số các project về microbit    Bộ thực hành bbc micro:bit mở rộng bao gồm BBC Microbit ...