Raspberry Pi 4 Model B - RAM 1GB, 2GB, 4GB

(1)
1.620.000đ
1.620.000đ
Mã sản phẩm: raspberry pi4 model b RAM 4GB
Stock Trong kho

    Raspberry Pi 4 model B vừa được ra mắt hôm 24/6/2019. Raspberry Pi 4 model B là bản nâng cấp toàn diện giúp hiệu năng tăng lên 3 lần. Và đây là lần đầu tiên trên Raspberry Pi 4 cung cấp một mức hiệu suất như PC cho người sử dụng, ...

Tùy chọn đang có