Bộ Micro:bit Go Stater KIT - Bộ Combo BBC giáo dục STEM đầy đủ

(1)
675.000đ
675.000đ
Mã sản phẩm: Bộ Combo Micro:bit Go Stater KIT
Stock 20

    Bộ Micro:bit Go Stater KIT - Bộ Combo BBC giáo dục STEM đầy đủ