Giắc nguồn Pin DC 9V 5.5x2.1mm - jack nguồn Arduino Uno/Mega2560

(0)
10.000đ
10.000đ
Mã sản phẩm: Giắc nguồn Pin DC 9V 5.5x2.1mm
Stock 47

    Giắc nguồn Pin DC 9V 5.5x2.1mm - jack nguồn Arduino Uno/Mega2560 được sử dụng làm nguồn di động cho thiết bị sử dụng nguồn đầu vào DC 9V với jack 5.5x2.1mm (Arduino Uno,