Giắc nối nguồn DC 5.5x2.1mm - Jack tròn DC đực, cái

(0)
8.000đ
8.000đ
Mã sản phẩm: Jack nguon DC 5.5x2.1mm
Stock 37

Giắc nối nguồn DC 5.5x2.1mm là Jack được sử dụng để nối nguồn DC, hoặc sử dụng chuyển đổi đầu ra nguồn DC sang dạng DC tròn 5.5x2.1mm.Thông số chung Jack nguồn DC 5.5x2.1mm:

Tùy chọn đang có