Bộ BBC Micro:bit Starter KIT - Bộ KIT Microbit giáo dục STEM cơ bản

(4)
580.000đ
580.000đ
Mã sản phẩm: Bộ BBC Micro:bit Starter KIT
Stock Trong kho

    Bộ BBC Micro:bit Starter KIT - Bộ KIT Microbit giáo dục STEM cơ bản là bộ KIT Micro:bit

Tùy chọn đang có