Case bảo vệ Microbit - BBC Micro:bit KIT Protect

(0)
30.000đ
30.000đ
Mã sản phẩm: Case bảo vệ Micro Bit Kit - BBC kit Protect
Stock Trong kho

     Case bảo vệ Microbit KIT - BBC Micro:bit Protect được sử dụng để bảo vệ cho Micro bit khi thực hành các project, cũng như khi gắn trên các cơ cấu: cánh tay, xe robot, ứng dụng STEM khác,.... ...