Module relay 5v ESP8266 WIFI ESP-01

(0)
40.000đ
40.000đ
Mã sản phẩm: relay_5v_esp8266
Stock 2

        Module relay 5v cho ESP8266 WIFI ESP-01 được thiết kế cho điều khiển Smart home, IOT hay các dự án DIY khác.