Raspberry Pi 3 Model B+ (Version UK)

(2)
975.000đ 1.150.000đ
975.000đ
-15%
Mã sản phẩm: Raspberry Pi 3 Model B+ (Version UK)
Stock Trong kho

    Raspberry Pi 3 Model B+

Tùy chọn đang có