Raspberry Pi 3 Model B+ (Version UK)

(2)
1.150.000đ
1.150.000đ
Mã sản phẩm: Raspberry Pi 3 Model B+ (Version UK)
Stock Hết hàng

    Raspberry Pi 3 Model B+

Tùy chọn đang có