Ma trận phím công nghiệp 4x4 - nhựa cứng

(0)
65.000đ
65.000đ
Mã sản phẩm: matrix_phim_4x4
Stock Trong kho

Ma trận phím 4x4 công nghiệpMa trận phím 4x4 công nghiệp nhựa cứng, có độ nẩy, độ bền, nhạy. Phù hợp sử dụng trong các ứn dụng cần độ chính xác tương đối, và thuận tiện trong nhập dữ liệu......