Bài viết

So sánh Raspberry Pi 4 model B với Raspberry Pi 3 model B+

So sánh raspberry pi 4 model b với raspberry pi 3 model b+

Post by admin

     Raspberry Pi 4 model B vừa được ra mắt hôm 24/6/2019. Raspberry Pi 4 model B là bản nâng cấp toàn diện giúp hiệu năng tăng lê...

Sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 với Arduino

Sử dụng cảm biến siêu âm hc-sr04 với arduino

Post by admin

Sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 với Arduino1. Nội dungBài viết này sẽ trình bày 2 nội dung chính là:Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của HC-SR04.Cách sử ...

Các lỗi thường gặp khi lập trình Arduino? Lỗi cài Arduino

Các lỗi thường gặp khi lập trình arduino? lỗi cài arduino

Post by admin

Các lỗi thường gặp khi lập trình Arduino? Lỗi cài ArduinoBạn có thể xem một số lỗi hay xuất hiện khi đang sử dụng mạch Arduino tại bài viết Các l...

Giới thiệu về Mạch Arduino UNO R3

Giới thiệu về mạch arduino uno r3

Post by admin

         Mạch Arduino Uno là dòng mạch Arduino phổ biến, khi mới bắt đầu làm quen, lập trình với Arduino thì mạch Arduin...